Liên hệ

Công ty TNHH Cơ Khí & Xây Dựng Lê Tình

Địa chỉ: 190 Phan Văn Đáng, Hoà Châu, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.605.803

Người đại diện: Lê Tình

Mã số thuế: 0402168210

Email: letinh.did@gmail.com

Website: www.chongthamletinh.com