Liên hệ

Liên hệ với Chống Thấm Lê Tình

  • Hotline: 0905.605.803
  • Người đại diện: Lê Tình
  • Mã số thuế: 0402168210
  • Email: letinh.did@gmail.com
  • Website: www.chongthamletinh.com
  • Địa chỉ 1: 190 Phan Văn Đáng, Hoà Châu, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
  • Địa chỉ 2: 411 Nguyễn Phước Nguyên, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu sau