Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành dịch vụ tôn chống thấm là một tài liệu quan trọng giúp xác định các cam kết và điều kiện về dịch vụ tôn chống thấm mà công ty cung cấp cho khách hàng. Dưới đây là một mô tả tổng quan về nội dung một chính sách bảo hành dịch vụ tôn chống thấm.

Tên công ty: Chống Thấm Lê Tình

Chính sách bảo hành dịch vụ tôn chống thấm

1. Mục đích:

Chính sách bảo hành dịch vụ tôn chống thấm nhằm đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ tôn chống thấm do công ty chúng tôi cung cấp đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

2. Thời gian bảo hành:

Chúng tôi cam kết cung cấp bảo hành dịch vụ tôn chống thấm trong một khoảng thời gian cụ thể sau khi hoàn thành công việc, chi tiết về thời gian bảo hành sẽ được ghi rõ trong hợp đồng hoặc thỏa thuận dịch vụ.

3. Phạm vi bảo hành:

Chính sách bảo hành áp dụng cho tất cả các công trình đã được thực hiện bởi công ty chúng tôi và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

4. Điều kiện bảo hành:

4.1. Khách hàng phải giữ hóa đơn hoặc biên nhận mua hàng, công việc để làm căn cứ xác nhận việc sử dụng dịch vụ tôn chống thấm của công ty chúng tôi.

4.2. Khách hàng phải tuân thủ đúng các hướng dẫn sử dụng và bảo quản tôn chống thấm mà chúng tôi đã cung cấp.

4.3. Khách hàng không tự ý thực hiện các thay đổi, sửa chữa hay can thiệp vào công trình sau khi đã hoàn thành bởi công ty chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

5. Nghĩa vụ của công ty:

5.1. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tôn chống thấm chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và nguyên liệu được sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng.

5.2. Nếu trong thời gian bảo hành, công trình xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng tôn chống thấm, chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa, bảo trì hoặc thay thế mà không tốn phí cho khách hàng.

6. Trách nhiệm của khách hàng:

6.1. Khách hàng phải báo cáo kỹ lưỡng và kịp thời nếu phát hiện bất kỳ vấn đề gì liên quan đến chất lượng tôn chống thấm trong thời gian bảo hành.

6.2. Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ để công ty chúng tôi kiểm tra và xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

7. Giới hạn bảo hành:

7.1. Chính sách bảo hành không áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự cố ngoài tầm kiểm soát của công ty.
  • Thiệt hại do khách hàng sử dụng không đúng cách hoặc vi phạm các hướng dẫn sử dụng và bảo quản.
  • Thiệt hại do khách hàng tự ý can thiệp, thay đổi, hoặc sửa chữa công trình.

8. Sự thay đổi và hiệu lực của chính sách:

8.1. Chính sách bảo hành dịch vụ tôn chống thấm có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh theo nhu cầu và quy định của công ty. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực sau khi được công bố công khai và áp dụng cho các dự án mới sau ngày thay đổi.

Chính sách bảo hành dịch vụ tôn chống thấm nhằm tạo sự tin tưởng và hài lòng cho khách hàng về chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp. Nó cũng định rõ trách nhiệm và quyền lợi của cả hai bên trong quá trình sử dụng và bảo hành công trình.